Strona główna Dom i ogród Narzędzia Myjka ciśnieniowa Kärcher K5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS
Raportuj oferę
×

Podaj wiadomość

Michał Matecki
0.0

Myjka ciśnieniowa Kärcher K5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

Kärcher K5 Premium Full Control Plus 2019
0.0 Opinii(0) / Komentarzy(0)

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

Innowacyjna linia urządzeń wysokociśnieniowych Full Control Plus wyposażona w nowe pistolety, które ułatwiają dopasownie ciśnienia do rodzaju czyszczonej powierzchni.

Urządzenie K 5 Premium to mocna i wydajna maszyna do zastosowań konsumenckich. Charakteryzuje się wysokimi parametrami pracy oraz bogatym wyposażeniem. Pomoże Ci umyć samochód, taras, schody, meble ogrodowe, grilla czy kamienne ogrodzenie. ezawodna maszyna wyposażona w chłodzony wodą, trwały silnik. Wydajność powierzchniowa tego urządzenia sięga 40 m²/h. Nowy pistolet wysokociśnieniowy Full Control Plus pozwala zapobiec uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, tak by za każdym razem rezultat prac był możliwie najlepszy. Regulacja ciśnienia wody i dozowanie środka czyszczącego jest realizowana za pomocą przycisków +/- na nowym pistolecie Full Control Plus. Bieżące ustawienie pokazywane jest na wyświetlaczu LCD.

Pełna informacja produktowa na stronie producenta: 
https://s1.kaercher-media.com/documents/datasheets/machines/pl_PL/1.324-630.0_PI_pl_PL.pdf

Opcje dostawy:

Kalendarz dostępności:

Cennik:

1-3 DNI 45,00 zł
4-7 DNI 30,00 zł
8-14 DNI 20,00 zł
15-365 DNI 15,00 zł

Dodatkowe opcje:

RM 626 UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY 1L
30,00 zł Opłata obowiązkowa : Nie

Lokalizacje:

Dostępność:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
MARKA Kärcher
MODEL K5 Premium Full Control Plus
ROK PRODUKCJI 2019

Warunki użytkowania

Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO

 1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym przydatnym do użytku, bez żadnych ukrytych wad.
 2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu .
 3. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.
 4. WYNAJMUJACY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nieprzekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody najemcy.

 

Zobowiązania NAJEMCY

 1. NAJEMCA przejmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
 2. NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu.
 3. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika .W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.
 4. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody wynajmującego nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem kradzieżą i zniszczeniem.
 5. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.
 6. W razie zaginięcia utraty lub zniszczenia sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest zapłacić WYNAJMUJĄCEMU cenę sprzętu w wartości brutto podanej w umowie wypożyczenia.
 7. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę.
 8. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA.
 9. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

 

Zwrot sprzętu

 1. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.
 2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny w pełni sprawny ,wolny od wszelkich wad i oczyszczony .
 3. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu NAJEMCA poniesie koszty mycia w wysokości 50 zł.

 

Zerwanie umowy wynajmu

 1. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.
 2. Zerwanie umowy następuje w przypadku:
 • - samowolnego przedłużenia czasu użytkowania
 • - używania wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.

Kaercher