Raportuj oferę
×

Podaj wiadomość

Michał Matecki
0.0

Dobble

Rebel Dobble 2019
0.0 Opinii(0) / Komentarzy(0)

Dobble to gra towarzyska dla osób w każdym wieku! Wyjątkowa karcianka, przy której doskonale bawi się sześciolatek, licealista oraz osoba dorosła. To gra, w której nie liczy się wiedza i umiejętności, ale spostrzegawczość, koncentracja i refleks!

Zasady gry:

Dobble to 50 symboli umieszczonych na 55 kartach. Karty są okrągłe i pełne kolorowych ilustracji roślin, postaci i przedmiotów, a każda z nich jest unikalna i łączy się z innymi kartami tylko jednym symbolem. Zadaniem graczy jest odnalezienie identycznych symboli na dwóch kartach oraz głośne ich nazwanie zanim zrobią to pozostali uczestnicy. Aby utrudnić zabawę symbole na kartach bywają odwrócone i miewają różne rozmiary.

W instrukcji znajdziemy aż pięć różnych wariantów gry, dzięki temu każdy znajdzie swój charakter rozgrywki.

 • liczba graczy: 2 - 8 osób
 • wiek: od 6 lat
 • czas gry: ok. 5 - 10 minut

Zawartość pudełka:

 • 55 kart
 • instrukcja

Opcje dostawy:

Kalendarz dostępności:

Cennik:

1-3 DNI 1,00 zł
4-7 DNI 0,75 zł
8-14 DNI 0,50 zł
15-365 DNI 0,25 zł

Lokalizacje:

Dostępność:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela niedostępny
MARKA Rebel
MODEL Dobble
ROK PRODUKCJI 2019

Warunki użytkowania

Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO

 1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym przydatnym do użytku, bez żadnych ukrytych wad.
 2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu .
 3. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.
 4. WYNAJMUJACY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nieprzekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody najemcy.

 

Zobowiązania NAJEMCY

 1. NAJEMCA przejmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
 2. NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu.
 3. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika .W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.
 4. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody wynajmującego nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem kradzieżą i zniszczeniem.
 5. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.
 6. W razie zaginięcia utraty lub zniszczenia sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest zapłacić WYNAJMUJĄCEMU cenę sprzętu w wartości brutto podanej w umowie wypożyczenia.
 7. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę.
 8. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA.
 9. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

 

Zwrot sprzętu

 1. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.
 2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny w pełni sprawny ,wolny od wszelkich wad i oczyszczony .
 3. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu NAJEMCA poniesie koszty mycia w wysokości 50 zł.

 

Zerwanie umowy wynajmu

 1. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.
 2. Zerwanie umowy następuje w przypadku:
 • - samowolnego przedłużenia czasu użytkowania
 • - używania wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.