Strona główna Sport i Hobby Rowery Super lekki kask rowerowy GIRO (rozm. 54-61 cm)
Raportuj oferę
×

Podaj wiadomość

Michał Matecki
0.0

Super lekki kask rowerowy GIRO (rozm. 54-61 cm)

GIRO G151X 2009
0.0 Opinii(0) / Komentarzy(0)

Witaj,

mam do zaoferowania kask rowerowy GIRO G151X o wadze 269 g. Pełna regulacja. Stan idealny!

Opcje dostawy:

Kalendarz dostępności:

Cennik:

1-3 DNI 2,00 zł
4-7 DNI 1,00 zł
8-14 DNI 0,75 zł
15-365 DNI 0,50 zł

Lokalizacje:

Dostępność:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
MARKA GIRO
MODEL G151X
ROK PRODUKCJI 2009

Warunki użytkowania

Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO

 1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym przydatnym do użytku, bez żadnych ukrytych wad.
 2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu .
 3. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.
 4. WYNAJMUJACY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nieprzekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody najemcy.

 

Zobowiązania NAJEMCY

 1. NAJEMCA przejmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
 2. NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu.
 3. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika .W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.
 4. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody wynajmującego nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem kradzieżą i zniszczeniem.
 5. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.
 6. W razie zaginięcia utraty lub zniszczenia sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest zapłacić WYNAJMUJĄCEMU cenę sprzętu w wartości brutto podanej w umowie wypożyczenia.
 7. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę.
 8. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA.
 9. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

 

Zwrot sprzętu

 1. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.
 2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny w pełni sprawny ,wolny od wszelkich wad i oczyszczony .
 3. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu NAJEMCA poniesie koszty mycia w wysokości 50 zł.

 

Zerwanie umowy wynajmu

 1. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.
 2. Zerwanie umowy następuje w przypadku:
 • - samowolnego przedłużenia czasu użytkowania
 • - używania wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.

bezpieczeństwo hełm ochrona głowy sporty rowerowe